Preview Mode Links will not work in preview mode

Ga naar >>> www.asaboardgamer.com >>> De thuishaven van De Startspelers Podcast, bordspel reviews, top 10 lijstjes en veel meer

Go to >>> www.asaboardgamer.com >>> Home of De Startspelers Podcast, boardgame reviews, top 10 lists and much more

Sep 25, 2019

Als het gaat om klussen in huis hebben wij beiden twee linkerhanden. In Edge of Darkness wagen wij ons aan het ambacht van ‘card crafting’. Hoe we dat doen? Dat hoor je in deze aflevering.

En... groot nieuws in huize Startspelers!

5.10 Wat hebben we gespeeld? Overbooked (Jumbo), 50 Clues (Norsker Games), Trapwords (White Goblin Games)

37.40 Edge of Darkness (Alderac Entertainment Group)

 

Stuur je vragen naar destartspelers@gmail.com