Preview Mode Links will not work in preview mode

Ga naar >>> www.asaboardgamer.com >>> De thuishaven van De Startspelers Podcast, bordspel reviews, top 10 lijstjes en veel meer

Go to >>> www.asaboardgamer.com >>> Home of De Startspelers Podcast, boardgame reviews, top 10 lists and much more

Sep 11, 2019

Ondanks de opkomst van solo-spellen en bordspelapps, is het gezelschap aan tafel een belangrijk deel van ons spelplezier. Meestal tenminste. Onze kleine en grote ergernissen delen we in deze aflevering met jullie. Natuurlijk met een (flinke) knipoog. 

Spoiler alert: we ergeren ons ook regelmatig aan elkaar.

2:23 Wat hebben we gespeeld? Nagaraja (Hurrican), Realm of Sand (EmperorS4), Viticulture (Stonemaier Games)

32:10 Journeys in Middle-Earth (Fantasy Flight Games)

43:00 Top 10 Irritante Bordspelspelers

 

Stuur je vragen naar destartspelers@gmail.com