Preview Mode Links will not work in preview mode

Ga naar >>> www.asaboardgamer.com >>> De thuishaven van De Startspelers Podcast, bordspel reviews, top 10 lijstjes en veel meer

Go to >>> www.asaboardgamer.com >>> Home of De Startspelers Podcast, boardgame reviews, top 10 lists and much more

Feb 21, 2018

De Startspelers is een tweewekelijkse podcast over bord- en kaartspellen. Rowdy en Sélène praten in aflevering 5 over de spellen die ze hebben gespeeld, hebben het over wanneer een spel zijn geld waard is en bespreken hun top 10 Spellentussendoortjes. 

*

*

02:30 Welke spellen hebben we gespeeld? (Agra (Quined Games), Transatlantic (PD Verlag), Wazzda?! (White Goblin Games))

26:00 Wanneer is een spel zijn geld waard?

32:05 Top 10 Spellentussendoortjes