Preview Mode Links will not work in preview mode

Ga naar >>> www.asaboardgamer.com >>> De thuishaven van De Startspelers Podcast, bordspel reviews, top 10 lijstjes en veel meer

Go to >>> www.asaboardgamer.com >>> Home of De Startspelers Podcast, boardgame reviews, top 10 lists and much more

Mar 13, 2020

Van veel spellen spelen met zijn tweeën is het nog niet gekomen. Van samen een podcast aflevering opnemen evenmin. Daarom een korte solo aflevering.

In deze aflevering bespreekt Rowdy, in zijn eentje, een tweetal spellen die hij solo heeft gespeeld.

1.40 Wat hebben we gespeeld? (Detective - a modern crime board game  (Portal Games) en Crystallo (Light Heart Games))